Linux işletim sisteminde Terminal ekranında telnet ve ssh bağlantısı yapılıyor ve bunu hemen hemen herkes bilir. Serial porttan bağlantı yapmayı ben daha yeni öğrendim. Bunun için terminal ekranına;

#sudo screen /dev/ttyUSB0

yazılması yeterli artık terminal ekranından doğrudan serial olarak bir anahtara yada farklı cihazlara giriş yapılabilir. Eğer serial den bağlanılmaya çalışılan cihazın baud rate hızı farklıysa o zaman;

#sudo screen /dev/ttyUSB0 38400,cs8

şeklinde bağlantı yapılabilir.

Kaynak: Murat ÖZALP