Anahtara konsoldan bağlanmak için baud rate 38400 yapılmalıdır.
Eğer anahtarın şifresini unuttuysanız anahtara konsoldan bağlanın ve anahtarın fişini çekip geri takın. Anahtar başlarken ctrl+B tuşuna basarak fabrika ayarlarına döne bilirsiniz.
Fabrika ayarlarında default kullanıcı adı: admin, parolası yok (buraya hiçbirsey yazmadan enter tusuna basarak geçebilirsiniz).
Karşınıza gelen menude anahtara IP verebilir, şifreyi değiştirebilir, anahtarı yeniden başlatabilirsiniz. Bunun dışında bir kaç işlem daha var onun dışında başka işlem yapılamaz.
komut satırına “_cmdline-mode on” yazdığınızda sizden şifre ister bu şifre:512900 (Eğer değiştirmediyseniz)’dür.
Şimdi karşınıza gelen ekranda birçok işlem yapabilirsiniz. Burada kullanılabilen komut seti;

<HPv1910>?
User view commands:
  archive        Specify archive settings
  backup         Backup next startup-configuration file to TFTP server
  boot-loader    Set boot loader
  bootrom        Update/read/backup/restore bootrom
  cd             Change current directory 
  clock          Specify the system clock
  cluster        Run cluster command
  copy           Copy from one file to another 
  debugging      Enable system debugging functions
  delete         Delete a file 
  dir            List files on a file system 
  display        Display current system information
  fixdisk        Recover lost chains in storage device
  format         Format the device
  free           Clear user terminal interface
  ftp            Open FTP connection 
  initialize     Delete the startup configuration file and reboot system
  ipsetup        Specify the IP address of the VLAN interface 1 
  lock           Lock current user terminal interface
  logfile        Specify log file configuration
  mkdir          Create a new directory 
  more           Display the contents of a file 
  move           Move the file 
  ntdp           Run NTDP commands
  password       Specify password of local user
  ping           Ping function 
  pwd            Display current working directory 
  quit           Exit from current command view
  reboot         Reboot system
  rename         Rename a file or directory 
  reset          Reset operation
  restore        Restore next startup-configuration file from TFTP server 
  rmdir          Remove an existing directory 
  save           Save current configuration
  schedule       Schedule system task
  screen-length  Specify the lines displayed on one screen
  send           Send information to other user terminal interface
  sftp           Establish one SFTP connection 
  ssh2           Establish a secure shell client connection 
  stack          Switch stack system
  startup        Specify system startup parameters 
  summary        Display summary information of the device.
  super          Set the current user priority level 
  system-view    Enter the System View
  telnet         Establish one TELNET connection 
  terminal       Set the terminal line characteristics 
  tftp           Open TFTP connection 
  tracert        Trace route function 
  undelete       Recover a deleted file 
  undo           Cancel current setting
  upgrade        Upgrade the system boot file or the Boot ROM program

 

Vlan ve interface işlemleri için komut satırına “system-view” yazılarak yeni komut satırı gelir burda kullanılabilen komut seti;

<HPv1910>system-view 
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[HPv1910]?
System view commands:
  aaa                      Specify AAA configuration
  acl                      Specify acl configuration information
  archive                  Specify archive settings
  arp                      Specify ARP configuration information 
  bootrom-update           bootrom update
  clock                    Specify the system clock
  cluster                  Specify cluster configuration information
  command-privilege        Specify the command level 
  configuration            Specify configuration settings
  copyright-info           Copyright information configuration
  cut                      Cut connection
  delete                   Delete function
  dhcp                     DHCP configuration subcommands 
  dhcp-snooping            DHCP Snooping
  display                  Display current system information
  domain                   Add domain or modify domain attributes
  dot1x                    Specify 802.1X configuration information 
  execute                  Batch Command
  file                     Specify file system configuration information 
  ftp                      Specify FTP configuration information 
  gratuitous-arp-learning  Gratuitous Arp learning function 
  gratuitous-arp-sending   Sending gratuitous-arp packet when receiving 
                           different sub-network arp packet function 
  habp                     Specify HABP configuration information
  header                   Specify the login banner 
  hotkey                   Specify hotkey configuration information 
  igmp-snooping            IGMP snooping
  info-center              Specify information center configuration information
  interface                Specify the interface configuration view 
  ip                       Specify IP configurations for the system
  job                      Schedule a system task
  jumboframe               Jumboframe command
  lacp                     Configure LACP Protocol
  lldp                     Link Layer Discovery Protocol(802.1ab) 
  local-user               Specify local user configuration information
  logfile                  Specify log file configuration
  loopback-detection       Detect if loopback exists
  mac-address              Configure MAC address
  mirroring-group          Specify mirroring-group
  multicast-vlan           Multicast VLAN
  ndp                      Neighbor discovery protocol
  ntdp                     Specify NTDP configuration information
  ntp-service              Specify NTP(Network Time Protocol) configuration 
                           information
  ping                     Ping function 
  pki                      Specify PKI module configuration information
  port-group               Port group 
  public-key               Specify public-key module configuration information
  qos                      Command of QoS(Quality of Service)
  quit                     Exit from current command view
  radius                   Specify RADIUS configuration information
  return                   Exit to User View 
  rmon                     Specify RMON
  save                     Save current configuration
  sftp                     Specify SFTP service attribute
  snmp-agent               Specify SNMP(Simple Network Management Protocol) 
                           configuration information
  ssh                      Specify SSH (secure shell) configuration information
  ssl                      Specify SSL (Secure Socket Layer) configuration 
                           information
  stack                    Switch stack system
  storm-constrain          Port storm-constrain
  stp                      Spanning tree protocol
  super                    Modify super password parameters
  sysname                  Specify the host name 
  system-failure           System failure handling method 
  system-guard             System guard function 
  tcp                      Specify TCP(Transmission Control Protocol) 
                           configuration information 
  telnet                   Specify TELNET configuration information
  temperature-limit        Set temperature limit
  tftp                     Specify TFTP configuration information
  tftp-server              TFTP Server 
  time-range               Specify time-range configuration information
  tracert                  Trace route function 
  traffic                  Specify traffic configuration information
  undo                     Cancel current setting
  user-group               Specify user group configuration information
  user-interface           Configure the user terminal interface 
  vlan                     Configure VLAN
  voice                    Specify voice VLAN
  web                      Web configuration

Bu anahtarda bir portu doğrudan trunk (untagged) yapılamıyor öncelikle “port link-type trunk” yapılmalı sonrasında “port trunk vlan 210” denilebilir.

Kaynak: https://glazenbakje.wordpress.com/2012/08/21/hp-v1910-secret-commando-list-how-to-enable-it/