Java yüklemek bu kadar kolaymış adamlar yazmış; (Ellerine Sağlık)


echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886
apt-get update
apt-get install oracle-java8-installer

NOT: eğer Yukardaki kod blokları çalışmazsa KAYNAKÇADAKİ web sitesinde zaman zaman güncellemeler yapılıyormuş. O web sitesini ziyaret ederek de java yüklenebilir.
KAYNAK: http://www.webupd8.org/2014/03/how-to-install-oracle-java-8-in-debian.html