OpenVZ bir makinanın restore edilmesinde; “cant overwrite mounted container (500)” hatası meydana geliyor. Bunu gidermek için Proxmox sanallaştırma platformuna konsoldan bağlanıp aşağıdaki komutlar uygulanır;

1. umount -l /var/lib/vz/root/12110 (Burada 12110 CTID ID numarası, bu numara proxmoxda gorunan ID numarasıdır.)

2. vzquota off 12110 -f

3. vzctl umount 12110

Bundan sonra proxmox web sayfasına gidilerek yeniden restore işlemi yapılır.