1. Çalışsan OpenVZ makinaların listesi için; “vzlist”

2. Proxmox makinasından sanal openVZ makinalarına doğrudan ulaşım için; “vzctl enter 11111”
3.