Windows Server Standart x64 bit işletim sistemi üzerinde kurulu olan Visual Studio 2012 Ultimate yazılımına OpenCV 2.4.10 kütüphanesinin eklenmesi yapılmaktadır.

1. Opencv 2.4.10 sürümü burdan indirilir. Eğer o linkten inmazse burdan indirmeyi deneyin.

2. İndirme işleminden sonra dosya üzerinde çift tıklandıktan sonra “C:\” sürücüsünü gösterin. OpenCV kütüphane dosyaları bu konuma “opencv” klasör ismiyle çıkartılacaktır.

3. Ortam Değişkenlerinde (Environment Variables) Sistem değişkenlerinde (System Variables)
PATH sonuna "C:\opencv\build\x64\vc11\bin;" ekle.
OpenCV klasörü içindeki "vc"'lerin anlamı;
•	vc8 = Visual Studio 2005
•	vc9 = Visual Studio 2008
•	vc10 = Visual Studio 2010
•	vc11 = Visual Studio 2012
•	vc12 = Visual Studio 2013
OpenCV hangi Visual Studio için kullanılıyorsa "C:\windows\System32" 
içinde o .DLL olmalıdır;

•	MSVCP80.DLL is from Visual Studio 2005
•	MSVCP90.DLL is from Visual Studio 2008
•	MSVCP100.DLL is from Visual Studio 2010
•	MSVCP110.DLL is from Visual Studio 2012
•	MSVCP120.DLL is from Visual Studio 2013


4. Visual Studio 2012'de proje oluşturulduktan sonra sırasıyla şu işler yapılır;

4.1. "VC++ Directories" den "Include Directories" içerisine 
"C:\opencv\build\includes" yolunu ekle.

4.2. "VC++ Directories" den "Library Directories" içerisine 
"C:\opencv\build\x64\vc11\lib" yolunu ekle.

4.3. "Linkler" den "Input" da bulunan "Additional Dependencies" 
kısmına aşağıdakileri yapıştır.

opencv_contrib2410d.lib
opencv_core2410d.lib
opencv_features2d2410d.lib
opencv_gpu2410d.lib
opencv_highgui2410d.lib
opencv_imgproc2410d.lib
opencv_legacy2410d.lib
opencv_ml2410d.lib
opencv_nonfree2410d.lib
opencv_objdetect2410d.lib
opencv_photo2410d.lib
opencv_stitching2410d.lib
opencv_ts2410d.lib
opencv_video2410d.lib
opencv_videostab2410d.lib

İyi Çalışmalar.