Ubuntu üzerinde çok sık kullanmadığım komutları bazen unutabiliyorum. Bazıları için bunlar basit gelebilir ama ubuntu’yu yeni kullanmaya başlayanlar için faydalı olabilir.

1. Kullanıcı parolasını değiştirme;

#passw

2. Bir dosyanın için açarak silmek yerine aşağıdaki kodla dosyayı açmadan içini boşaltabilirsiniz.

#cat/dev/null>/etc/su/su.txt

3. Bir dosyayı kopyalamak; Burada “dev”in altında bulunan  “deneme” adlı dosyayı “etc” altına “yedek” ismiyle kopyalamak.

#cp /dev/deneme /dev/yedek

4.Dosya sıkıştırma;

#zip -r deneme.zip /root/yedek (“yedek” dosyası deneme.zip olarak “zip” formatında sıkıştırılır)

#tar cvzf deneme.tar.gz /root/yedek  (“yedek” dosyası deneme.tar.gz olarak “tar.gz” formatında sıkıştırılır)

#tar cvzf deneme.tar.bzz /root/yedek  (“yedek” dosyası deneme.tar.bzz olarak “tar.bzz” formatında sıkıştırılır)

#tar cvzf deneme.tar.z /root/yedek (“yedek” dosyası deneme.tar.z olarak “tar.z” formatında sıkıştırılır)

4. Sıkıştırılmış dosyayı açma; (cvzf deki c’yi x yaparsan dosyayı açarsın)

#tar xvzf deneme.tar.gz

5. Kullanıcıya “root” yetkisi verme; (“su” kullanıcısını “admin” grubuna dahil ederek “root” yetkisi veriliyor.)

#vsermod -a -G admin su

6. Uzaktaki Linux bilgisayardan kendi bilgisayarına dosya çekme. Bunun için “scp” komutu kullanılır. genel kullanım şekli “#scp

kaynak bilgisayarın kullanıcı adı @ kaynak bilgisayarın IP adresi ://kopyalanacak olan dosyanın bulunduğu yer / dosyanın kendi bilgisayarında kopyalayacağın hedef”

#scp root@192.168.2.122://root/etcYedek/etc.20130924.tar.gz /home/su

7. Çok hızlı veri kopyalama;

#dcfldd if=/dev/su/deneme of=/dev/su/test

8. Ubuntu terminalindeyken sanal ekranlar açma ve “screen” komutu ile ilgili bilgiler;

#screen -ls (Açık konumda olan sanal konsolları gösterir)

cd /var/run/screen/S-root/” Klasörü içerisine girerek  ” #rm -rf hostname ” komutunu vererek açık olan bütün sanal pencereleri kapatabilirsiniz.

İnternette yazılı olan başka komutlar var ama denedim olmadı yada ben beceremedim. Açık olan sanal pencerelerin hepsini ben bu şekilde sonlandırdım.

9. Ubuntu server üzerinde bulunan bütün donanım bilgilerini detaaylı bir şekilde terminalde görüntülemek için;

#lspci -v

10. .txt dosyası içerisindeki 1. sutunu alma ve başka bir .txt dosyasına yazdırma;

# cat yazılımlistesi.txt | awk ‘{print $2;}’
#cat yazılımlistesi.txt | awk ‘{print $2;}’ > yazılımlistesi-sade.txt