Linux Ethernet Arayüz Birleştirme (BONDING)

Linux makinelerde ethernet arayüzlerini birleştirme işlemi yapılabilmektedir. Buna genelde “bonding, trunk, etherchannel” gibi isimler verilmektedir. Arayüzleri birleştirme işlemi sistemin ağ performansını arttırmak için yapılabileceği gibi yedeklilik, sürdürülebilirlik için de yapılabilir.i

Burada çift ethernete yüklerin paylaşımını sağlayan mode=2 kullanılacaktır. Mode larla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için;

—-> modinfo bonding

Bonding yapma aşamaları aşağıda anlatılmıştır;

 1. Öncelikle bonding işlemini yapacak olan “ifenslave-2.6” programı bilgisayara kurulur, bunun için;

  —-> aptitude install ifenslave-2.6

 2. “/etc/modules” dosyası içerisine “bonding” satırı eklenmeli bunun için;

—-> pico /etc/modules

2

 1. Network servisi durdurulur.

—-> stop networking

 1. Bondingi ayarlayabilmek için komut satırında aşağıdaki komut çalıştırılır.

—-> modprobe bonding

 1. “/etc/network/interfaces” dosyası içerisine aşağıdaki resimde görülen ayarlar yazılır.

—-> pico /etc/network/interfaces

 1. Network servisi yeniden çalıştırılır.

—-> start networking

 1. Şimdi bonding’ in çalışıp çalışmadığını denemek için komut satırına;

—-> cat /proc/net/bonding/bond0

Aşağıdaki resimlerde görülen sonuçları alıyorsanız bonding başarılıdır.

3

4

Birleştirme Çeşitleri:i

mode olarak geçen birleştirme çeşitleri şöyledir:

 • mode=0

Round-robin, yani çalışan arayüzlere sırası ile göndermektedir. Yük paylaşımı ve hata toleransı sağlar.

 • mode=1

Aktif-yedek mantığı ile çalışır. Sadece bir arayüz aktiftir. Diğerleri sadece ve sadece asıl olan çalışmaz ise devreye girer. Hata toleransı sağlar.

 • mode=2

[(Kaynak MAC adresi XOR hedef MAC adresi) % arayüz sayısı] algoritmasına göre paketleri gönderir. Böylece her hedef için aynı arayüzü seçmiş olur. Yük paylaşımı ve hata toleransı sağlar.

 • mode=3

Broadcast çeşididir. Tüm paketleri tüm arayüzlerden gönderir. Hata toleransı sağlar.

 • mode=4

IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation. Belirtilen standarda göre çalışır. Çalışması için sürücülerinin ethtool desteğinin olması gerekir. Ayrıca anahtarlama cihazı üzerinde de 802.3ad ayarlarının yapılması gerekir.

 • mode=5

Bu modda ise toplam yük her arayüzün kendi yüküne göre paylaşılır. Her arayüzün yükü hızına oranla ölçülür. Gelen trafik aktif ilk arayüz tarafından alınır. Eğer bu arayüz çalışmaz ise herhangi diğer bir arayüz aynı MAC adresi ile işlemi devralır. Çalışması için sürücülerinin ethtool desteğinin olması gerekir.

 • mode=6

Bu modda ise hem gidiş hemde geliş trafiği yük paylaşımı yapılır ve özel bir anahtarlama cihazı desteği gerektirmez. IPv4 üzerinden bu işlemi gerçekleştirir.