“Windows işletim sistemi yüklü olan bilgisayar laboratuvarlarının kontrol edilmesi projesi 15-18 Nisan 2012′ de İzmir de düzenlenen 6. ULAKNET Çalıştayında Bilkent Üniversitesinde çalışan; Yavuz Selim Kömür – Ozan Yerli – Ekrem Yadigar – Can Uğur Ayfer arkadaşların yayınladığı “Açık Kaynak Yazılımlarla MS-Windows Yüklü Bilgisayar Laboratuvarı Yönetimi” isimli Makaleleri temel alınarak hzırlanmıştır.(Bu makaleyi tavsiye eden çalışma arkadaşım Öğr. Gör. Murat ÖZALP ‘ tir. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim.)”

Bu yazı dizisinde kurulumla ilgili notlar, uygulama esnasında karşılaşılan sorunlar, dikkat edilmesi gereken noktalar, grekli donanımlar için tavsiyeler, alınan test sonuçları gibi çok önemli notlar aktarılmaya çalışılacaktır.

Bu sisteme ihtiyaç duyulmasının sebebi artan bilgisayar laboratuvarı sayıları, bunun pararelinde artan bilgisayar sayılarıdır. Her bilgisayara tek tek format atmak, uygulama yazılımlarını kurmak, bütün güncelleştirmelerini almak, v.b. işlerinden dolayı her bilgisayar başında kaybedilen çok zaman. Bunun önüne geçebilmek için bu tip işleri daha nasıl hızlı yaparızdan yola çıkılarak bu projeye başlanmıştır.

Yazı dizimizin ilk bölümünde Sunucu kurulumu ve temel ayarlarının yapılması. İkinci bölümde Sunucu üzerine işletim sistemi kurmak için yapılan hazırlıklar ve ayarların yapılandırılması ve işletim sisteminin kurulması. Üçüncü bölümde laboratuvarda bulunan bütün bilgisayarların sunucu üzerinden çalışması için yapılan ayarlar ve sunucu üzerinde yapılan bazı yapılandırılmaların anlatılması. Son bölümde ise sistem ile ilgili tavsiyeler ve test sonuçları paylaşılacaktır.

1. Sunucu Kurulumu ve Temel Ayarların Yapılması

Sunucu üzerine Ubuntu Server 13.04 64-bit işletim sistemi kurulmuştur. Sunucu kurulumu tamamlanıp server açıldıktan sonra root yetkilisi olarak serverı açmak için aşağıdaki komutlar kullanılır;

—-> sudo passwd root

Şimdi kurduğumuz serverın güncellemeleri varsa onları kuruyoruz sırasıyla aşağıdaki komutları uyguluyoruz;

—-> apt-get update

—-> apt-get upgrade

Eğer kurulum esnasında “SSH” kurulmamışsa aşağıdaki komutu kullanarak kurulabilinir;

—->apt-get install ssh

dahasonra “iscsitarget” paketlerini kurmak için aşağıdaki komutlar kullanılır;

—->apt-get install iscsitarget-source 

—->apt-get install iscsitarget-dkms

Bu işlemden sonra tFTP sunucusunun ayar dosyası içerisinde;

“TFTP_DIRECTORY=”/var/lib/tftpboot””

satırının bulunup bulunmadığını kontrol edilir. Bunun için komut satırına aşağıdaki komutları kullanabilir;

—-> pico /etc/default/tftpd-hpa

Bu dizine gPXE yazılımını yerleştirmek için;

“http://rom-o-matic.net/gpxe-1.0.1/contrib/rom-o-matic/”

adresinden undionly.kpxe dosyasını indirerek “/var/lib/tftpboot” dizinine undionly.kpxe adıyla kopyalanır. Dosyayı bu siteden indirirken “Output Format” olarak “.kpxe” uzantılı formatı ve NIC tipi olarak “undionly” seçilir. İnternet adresini indirmek için komut satırana aşağıdaki komutu yazılır;

#önce websitesini açabilmek için lynx tarayıcısını indirelim

—-> apt-get install lynx

#Şimdi yukardaki web adresindeki undionly.kpxe dosyasını indirelim

—-> lynx http://rom-o-matic.net/gpxe-1.0.1/contrib/rom-o-matic/

ISCSI ayarlarının yapımına geçilir.

Komut satırına aşağıdaki komutu yazılır;

—-> pico /etc/default/ iscsitarget

Ekrana gelen pencerede “ISCSITARGET_ENABLE=true” yapılır.

NOT: Sunucya istenilen IP adresinin atanması için aşağıdaki komut yardımıyla, aşağıdaki ayar dosyası yazılır.

—-> pico /etc/network/interfaces

Interfaces Dosyası içeriği;

iface p4p1 inet static(Static olmalı)

address 192.168.9.22(istediğin IP yaz)

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.9.1

Daha sonra aşağıdaki komutla ietd.conf dosyası içerisinde ayarlamalar yapılır. Bunu için komut satırına;

—->pico /etc/iet/ietd.conf

Ekrana gelen sayfanın en altına aşağıdaki formatta satır eklenir.

Target iqn.2013-06.22.9.168.192:master

Lun 0 Path=/dev/images/master,Type=fileio

ISCSI kaynaklarını (ISCSI Target) deklare ederken verileck “iqn” isimlerinin formatı önemlidir. İsimler “iqn” ile başlamalı ve “iqn.xxxx.ters_ip_adresi:disk adı” formatında olmalıdır. Bahsedilen ters ip adresi sunucunun IP adresinin tersinin yazılmış halidir. Örneğin sunucunun IP adresi 192.168.9.22 olsun iqn ismindeki yerine 22.9.168.192 yazman gerekir. Disk adı ise “lvcreate” ile oluşturacağımız ve işletim sistemlerini içine kuracağımız diskin adıdır. xxxx ile belirtilen yer ise istenilen karekterler yazılabilir (“xxxx=lab” kullanılacaktır). Burada deklare edilen “iqn” isimleri olduğu gibi “dhcpd.conf” dosyasında yer alan “option root-path” satırlarında kullanılmalıdır. “dhcpd.conf” dosyasına ulaşmak için aşağıdaki komut kullanılır;

—->pico /etc/dhcp/dhcpd.conf

DHCP ayarlarına başlamadan önce kurulumun yapılacağı laboratuvardaki bütün istemcilerin ethernet MAC adreslerini not edilir. Bu istemci bilgisayarlardan bir tanesini işletim sistemini yüklemek için ayrıca not edilir. Seçilen bu bilgisayar üzerinde bir DVD sürücü olması işletim sistemininkurulması esnasında gerekecektir. DHCP ayarları için “dhcpd.conf” dosyası içerisine girilir.

ddns-update-style none;

allow booting;

allow bootp;

option space gpxe;

option gpxe-encap-opts code 175 = encapsulate gpxe;

option gpxe.keep-san code 8 =unsigned integer 8;

subnet 192.9.9.0 netmask 255.255.255.0 {

pool {

deny unknown-clients;

option domain-name “bilecik.edu.tr”;

option domain-name-servers 79.123.224.3;

option netbios-name-servers 79.123.224.3;

next-server 192.168.9.22;

range 192.168.9.16 192.168.9.24;

default-lease-time 43200;

max-lease-time 86400;

group {

use-host-decl-names on;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option routers 192.168.9.1;

host master {

hardware ethernet 00:28:8F:FF:FF:FA;

fixed-address 192.168.9.16;

option host-name “master.bilecik.edu.tr”;

if exists user-class and option user-class = “gPXE” {

filename “”;

option root-path “iscsi:192.168.9.22::::iqn.2013-06.22.9.168.192:master“;

option gpxe.keep-san 1;

}

else {

filename “/undionly.kpxe”;

option root-path “iscsi:192.168.9.22::::iqn.2013-06.22.9.168.192:master“;

} } } } }

 Ubuntu server kurulumundan diskin geri kalan kısmı üzerinde volume group ve sanal disk oluşturma işlemleri aşağıda anlatıldığı gibi yapılır.

—-> pvcreate /dev/sdb1

#oluşturulan disk bölümü içerisinde volume group oluşturulur

—-> vgcreate images /dev/sdb1

#oluşturulan volume group içerisinde windows işletim sistemini kuracağımız 45GB’ lik sanal disk oluşturulur.

—-> lvcreate –size 45GB –name master images

Oluşturulan bu sanal diskten laboratuvarda bulunan istemciler işletim sistemlerini bu sanal diskin kopyalarını alarak kullanacaklardır. Şimdi aşağıdaki şekilde tüm servisleri yeniden başlatalım;

—-> /etc/init.d/iscsitarget restart

—-> /etc/init.d/dhcp-server restart

—-> /etc/init.d/tftpd-hpa restart

#dilerseniz servisleri yeniden başlatmak için aşağıdaki komutlarda kullanılabilir.(Ben bunu kullanıyorum)

—->service iscsitarget restart

—-> service tftpd-hpa restart

—-> service isc-server restart

(Not: daha sonra bu komutlar için betikler hazırlanacakatır.)

İkinci bölümde yazı dizisine devam edilecektir.