Makine Programı

Ümitsizlik Mani-i her kemaldir. (Ümitsizlik en büyük engeldir
Subscribe