«

Mar 27 2019

Ağ Güvenliği dersi çalışma soruları

Sınavda çıkacak olan 10 sorunun 9 tanesi aşağıdakilerden olacaktır. 1 soru da sürpriz olarak kendim ekleyeceğim.

 1. Güvenliğin temel prensiplerinden olan ve CIA şeklinde kısaltılan 3 kavramı hem İngilizce hem Türkçe yazarak kısaca açıklayın.
 2. IDS/IPS farkı nedir, kısaca açıklayın?
 3. HIDS/NIDS farkı nedir? Kısaca açıklayın. İki sisteme de birer örnek yazın.
 4. Virtualbox’ta sanal bilgisayarı ağa bağlarken kullanabileceğimiz seçeneklerin (NAT, bridge, internal network) kullanım alanını ve birbirine göre farkını kısaca açıklayın.
 5. Hping uygulaması ne işe yarar? Komutun kullanımına bir örnek vererek kısaca açıklayın.
 6. Nmap uygulaması ne işe yarar? Komutun kullanımına bir örnek vererek kısaca açıklayın.
 7. Tcpdump uygulaması ne işe yarar? Komutun kullanımına bir örnek vererek kısaca açıklayın.
 8. Hydra uygulaması ne işe yarar? Kısaca açıklayın. Sistemin kabul ettiği hedef türlerinden iki tanesini yazın.
 9. Metasploit’te; exploit ve payload modülleri ne işe yarar? Kısaca açıklayın.
 10. Burpsuite uygulaması ne işe yarar? Komutun kullanımına bir örnek vererek kısaca açıklayın.
 11. DVWA nedir, ne amaçla geliştirilmiştir? Hangi bileşenlerden oluşur? Kısaca açıklayın.
 12. Bal küpü nedir, ne amaçla kullanılır? Kısaca açıklayın.
 13. Sosyal mühendislik nedir? Örnek vererek kısaca açıklayın.
 14. ISO 27001 nedir, ne amaçla geliştirilmiştir? Kısaca açıklayın.
 15. Siber dünyada ulusal güvenliğimizin artırılması konusunda önerileriniz neler olabilir?
 16. Pentest (sızma testi) nedir, ne tarz işlemleri kapsar? Hangi aşamaları vardır? Kısaca açıklayın.
 17. Kişisel bilgisayarlarda güvenlik sağlamak için yapılabilecek en önemli işlemleri yazın.
 18. Parola güvenliği nasıl sağlanır? Uygulanabilecek olan tedbirleri yazın.
 19. Özet fonksiyonları nedir, ne amaçla kullanılır? Örnek vererek kısaca açıklayın.
 20. PKI nedir, nasıl çalışır? Kolayca anlaşılabilecek şekilde kısaca açıklayın.

Bir Cevap Yazın

Bad Behavior has blocked 17 access attempts in the last 7 days.