«

»

Oca 06 2016

PHP Server Monitor uygulamasına ICMP PING desteği ekleme

Bahse konu uygulamanın doğrudan ICMP ping desteği yok. Ama bu özelliği kazandırmak çok zor değil. Özetle; ICMP ile kontrol edilecek olan cihazlara “service port = 1” olacak şekilde kaydedeceğiz. Sonra; güncelleme yapan PHP dosyasına, “eğer cihazın portu 1 ise; o zaman ping atarak durumu kontrol etmesini” söyleyeceğiz.

Değişiklik yapılacak olan dosya: /var/www/phpservermonitor/src/psm/Util/Server/Updater/StatusUpdater.class.php dosyası. Bu dosyada protected function  olarak tanımlanmış olan  updateService  fonksiyonunu bulacağız. Bu fonksiyonun  return $status;  satırından önce şu kodları ekleyeceğiz:

Yeni bir  cihaz eklerken karşımıza iki seçenek çıkıyor: Web Site  ve Service

icmp ping ile kontrol etmek istediğimiz cihazların türünü Service  olarak seçip portunu da 1  olarak kaydetmemiz gerekiyor.

Not: cron’a güncelleme betik dosyasını koymayı unutmayalım:

*/5 * * * * root /usr/bin/php5 /var/www/phpservermonitor/cron/status.cron.php ### 5 dakikada bir güncellesin.

Bir Cevap Yazın

Bad Behavior has blocked 19 access attempts in the last 7 days.