«

»

Oca 05 2011

(2010-2011 Güz) VTYS-II Final Cevap Anahtarı

A Grubu:

 1. [15p]
  [3p] mysql -u root -p
  [2p] CREATE DATABASE kütüphane;
  [2p] USE kütüphane;
  [5p] CREATE TABLE ödünç(
  no INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ödünçalan CHAR(20),
  kitapadı CHAR(20),
  ödünçtarihi DATE);

  [3p] DESCRIBE ödünç;

 2. [10p]
  [5p] INSERT INTO ödünç (ödünçalan, kitapadı, ödünçtarihi) VALUES
  ('Ali Yılmaz','Devlet Ana','
  01/01/2011'),
  ('
  Veli Can','Suç ve Ceza','14/12/2010');
  [5p] SELECT * FROM ödünç WHERE ödünçalan LIKE 'a%';

 3. [5p]
  [5p] UPDATE ödünç SET kitapadı='Savaş ve Barış' WHERE ödünçalan='Veli Can';

 4. [20p]
  [3p] ALTER TABLE ödünç DROP kitapadı;
  [3p] ALTER TABLE ödünç ADD kitapno int;
  [3p] CREATE TABLE kitaplar(
  kitapno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  kitapadı CHAR(20));

  [3p] INSERT INTO kitaplar (kitapadi) VALUES
  ('Devlet Ana'),
  ('Savaş ve Barış');

  [4p] UPDATE ödünç SET kitapno=0 WHERE ödünçalan='Ali Yılmaz';
  [4p] UPDATE ödünç SET kitapno=1 WHERE ödünçalan='Veli Can';

 5. [15p]
  [15p] SELECT ödünç.ödünçalan, kitaplar.kitapadı, ödünç.ödünçtarihi FROM (ödünç, kitaplar) WHERE ödünç.kitapno=kitaplar.kitapno;

 6. [5p]
  [5p] DELETE FROM kitaplar WHERE kitapno>=1 LIMIT 1;

 7. [15p]
  [7p] CREATE USER 'kutuphaneci' IDENTIFIED BY 'parola';
  [8p] GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON kütüphane.* TO kütüphaneci;

 8. [15p]
  A) [5p] merhaba isminde bir depolanmış yordam oluşturur. Bu depolanmış yordama biri veriş girişi ve diğeri veri çıkışı için kullanılabilecek iki tane değişkeni parametrik olarak tanımlar.
  B)
  [5p] kitaplar tablosunun motorunu InnoDB olacak şekilde değiştirir.
  C)
  [5p] otomasyon isimli kullanıcının öğrenci veritabanındaki tüm tablolara dair ALTER yetkisini geri alır.

 

B Grubu:

 1. [15p]
  [3p] mysql -u root -p
  [2p] CREATE DATABASE rehber;
  [2p] USE rehber;
  [5p] CREATE TABLE adresler(
  no INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  isim CHAR(20),
  telefon CHAR(20),
  adres CHAR(30));
  [3p] DESCRIBE adresler;

 2. [10p]
  [5p] INSERT INTO adresler (isim,telefon,adres) VALUES
  ('Ali
  Aslan','2160101','Bilecik'),
  ('
  Veli Yılmaz','2160101','İstanbul');
  [5p] SELECT * FROM adresler WHERE isim LIKE 'a%';

 3. [5p]
  [5p] UPDATE adresler SET telefon='2160100' WHERE isim='Veli Yılmaz';

 4. [20p]
  [3p] ALTER TABLE adresler DROP telefon;
  [3p] ALTER TABLE adresler ADD telefonno int;
  [3p] CREATE TABLE numaralar(
  telefonno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  numara CHAR(20));
  [3p] INSERT INTO numaralar (numara) VALUES
  ('
  2160101'),
  ('
  2160100');
  [4p] UPDATE adresler SET telefonno=0 WHERE isim='Ali Aslan';
  [4p] UPDATE adresler SET telefonno=1 WHERE isim='Veli Yılmaz';

 5. [15p]
  [15p] SELECT adresler.isim, numaralar.numara, adresler.adres FROM (adresler, numaralar) WHERE adresler.telefonno=numaralar.telefonno;

 6. [5p]
  [5p] DELETE FROM numaralar WHERE telefonno>=1 LIMIT 1;

 7. [15p]
  [7p] CREATE USER 'santral' IDENTIFIED BY 'parola';
  [8p] GRANT SELECT, INSERT, ALTER, CREATE ON rehber.* TO santral;

 8. [15p]
  A) [5p] faktoryel isminde bir depolanmış yordam oluşturur. Bu depolanmış yordama biri veri girişi ve diğeri veri çıkışı için kullanılabilecek iki tane sayısal değişkeni parametrik olarak tanımlar.
  B)
  [5p] adresler tablosundaki telefonno alanını, numaralar tablosundaki telefonno alanını refere edecek şekilde yabancı anahtar olarak tanımlar.
  C) [5p] VTYS üzerinde tanımlanmış olan kullanıcıların yetkilerini aktif eder.

Bir Cevap Yazın

Bad Behavior has blocked 19 access attempts in the last 7 days.