«

»

May 07 2009

SQL 2005'te Kullanıcı Açma

Kullanıcıyı oluşturup veritabanına yetkileri verdikten sonra, istemci bilgisayar halen bağlanamıyor. “Password must change” gibi bir hata mesajı veriyor. Bunu engellemek için kullanıcının ayarlarında MUST_CHANGE parametresi OFF yapılmalı. Şöyle:

SQL Server Management Studio üzerinde kullanıcıya sağ tıkla. Şunu seç:
Script Login As — CREATE TO — New Query Editor Window

Açılan pencerede kullanıcı açma kodu çıkacak. Bu kod  şu şekilde düzenlendikten sonra Execute yapılırsa, kullanıcının MUST_CHANGE parametresi OFF yapılmış oluyor:
ALTER LOGIN kullanici_adi WITH PASSWORD=’parola’

Ayrıca kullanıcının parolasının süresiz olması ve bir poliçeye tabi tutulmaması için kullanıcı özelliklerinden bunlar düzenlenebilir.

Bad Behavior has blocked 19 access attempts in the last 7 days.