Author Archives: huseyin-parmaksiz

–SAY2000 Sisteminin Kurulumu–

s

1-Başlangıçta ilk olarak ‘firewall ve antivirüs’ disable (devre dışı) edilmelidir. 2-Başlat menüsünden ‘Configüre java’ aratılıp java ayarlarına girilir ve güncelleme denetimi yapılır. Güncel versiyon indirilip kurulur. 3-Kurulum tarayıcılarda farklılık göstermektedir. Chrome’un yakın zamanda java desteğini tamamen kaldıracağından dolayı kurulmayabilir. Fakat kurulmak isteniyorsa web adres satırına ‘chrome://flags/#enable-npapi’ yazılır açılan sayfada bu eklenti enable edilerek browser restart […]

Genel Leave a comment

Ubuntu Server 14.04.2 LTS üzerinde default Postfix & Dovecot

s

“Sistem Ubuntu Server 14.04.2 LTS” sürümünde kurulmuştur. sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade Güncelleme işlemleri gerçekleştirilir. Network Ayarları sudo nano /etc/network/interfaces Altta örneği verilmiştir: # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback   # The primary network interface auto eth0 #iface eth0 inet dhcp iface eth0 inet static address 10.1.200.7 gateway 10.1.200.1 […]

Genel Leave a comment

Hp iMC 90 günlük test

s

Hp bunun için Vmware ‘a deploy edebileceğimiz .ova file yayınlamış. Bu dosyayı indirip vmware de gerekli gereksinimleri karşılayacak serveri belirledikten sonra deploy işlemi yapılır. Kurulan makinenin default olarak username : root password : iMC_123 olarak giriş yapılır. (i büyük i de olabilir net  hatırlamıyorum.) Daha sonra terminalden servisleri başlatmak gerekir. /opt/iMC/deploy/dma.sh sh /opt/iMC/imc-com-tools.shboşlukmacadresiboşluksunucuyaverilecekipadresiboşluk24boşlukağgeçidienter sonra webden […]

Genel Leave a comment

Checkpointte VPN yetkilendirme

s

İlk olarak Userlar eklenir ve yetkilendirme kısmına Checkpoint password girilir. Eklenen userlar group olarak bütünleştirilir. IPsec VPN communities RemoteAccess editlenerek Participant User Goup’a oluşturulan grup eklenir. Buraya kadar tamam son olarak kullanıcıların yetkili olacağı alanları belirtmek için Mobile Access – Policy kısmına Grup ve erişeceği alanları hangi firewallarda etkinleştirmek istiyorsak ekleme işlemini gerçekleştiririz.

Genel Leave a comment

Proxmox Open VZ “Force unmount of NFS-mounted directory [closed]”

s

Proxmoxla alınan backupı açmaya çalıştığımızda unmount yaptırmadı. Console’dan lazy modu  ile unmount edebildik. “umount -l” paremetresi ile gerçekleştirdik. Tekrar açmaya çalıştığımızda qouta ile ilgili bir sorun verdi onudu web arayüzünden çözüme kavuşturduk.

Genel Leave a comment

Roundcube kurulumu ve konfigürasyonu

s

“sudo aptitude install roundcube”  ile kurulum tamamlanır. External 500 hatası alıyorsanız php ile entegrasyon sorunu vardır  “sudo php5enmod mcrypt” ile bu sorun düzeltilir ve apache servisi yeniden başlatılır “sudo service apache2 restart“. Sunucununipadresi veya localhostla webden giriş yapıldığında default olarak apache sayfası görünecektir. Roundcube ‘ü yayınlamak için “sudo pico /etc/apache2/sites-available/000-default.conf ” dosyasındaki DocumentRoot /var/www satırı  […]

Genel Leave a comment

Phpmyadmin apache konfigürasyonu

s

sudo aptitude install phpmyadmin veya sudo apt-get install phpmyadmin Üstteki kodla phpmyadmin kurulumu yapılır web server olarak apache seçilir. sudo nano /etc/apache2/apache2.conf veya sudo pico /etc/apache2/apache2.conf Üstteki kodla apache konfigürasyon dosyası açılır. Include /etc/phpmyadmin/apache.conf Yukarıdaki satır en üste veya en alta eklenebilir. /etc/init.d/apache2 restart Üstteki kodla servis yeniden başlatılır. Sunucununipadresi/phpmyadmin ile webden giriş yapılır.

Genel Leave a comment

Cacti Kurulumu (Free network traffic tools)

s

İlk olarak Ubuntu Server’ın son sürümü kurulur. 1. sudo apt-get install apache2 2. sudo apt-get install mysql-server 3. sudo apt-get install php5 4. sudo apt-get install php5-cgi 5. sudo apt-get install php5-mysql 6. sudo apt-get install snmp 7. sudo apt-get install rrdtool 8. sudo apt-get install cacti Not : Eğer php5 bileşenlerini ayrı ayrı yüklerken hata aldıysanız. sudo apt-get install […]

Genel Leave a comment

Squid 3 ile http ve https engelleme sınırlı internet

s

acl whitelist dstdomain “/etc/squid3/whitelist.txt” acl SSL_ports port 443 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 […]

Genel Leave a comment

Matlab runga-kutta 4th&5th&6th order (Matlab 4,5 ve 6. dereceden runga-kutta yöntemi)

s

4.dereceden matlab runga-kutta t0=1; %başlangıç zamanı x0=3; %başlangıç koşulu x=[x0]; t=[t0]; xg=[6/(5-3*t0^2)];% Mutlak çözüm h=0.05; for i=1:5 K1=t0*x0^2; K2=(t0+(1/2)*h)*(x0+(1/2)*h*K1)^2; K3=(t0+(1/2)*h)*(x0+(1/2)*h*K2)^2; K4=(t0+h)*(x0+h*K3)^2; xyeni=x0+(1/6)*h*(K1+2*K2+2*K3+K4); t0=t0+h; xg=[xg 6/(5-3*t0^2)]; x=[x xyeni]; t=[t t0]; x0=xyeni; end plot(t, x,’r-d’) hold on plot(t,xg,’k-s’) //——————————————————————— 4 ve 5 . dereceden //——————————————————————— function [wi, ti, count] = rkf45 ( RHS, t0, x0, tf, parms ) %RKF45 […]

Genel Leave a comment