Kişisel Bilgiler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

 

                                                               KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Emrah DOKUR  cropped-vesikalık.png
Ünvanı Araştırma Görevlisi
Birimi Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Müh.
E-Posta emrah.dokur@bilecik.edu.tr
EĞİTİM DURUMU
Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Elektrik Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2010
Yüksek Lisans Elektrik Mühendisliği İTÜ 2013
Doktora Enerji Sistemleri Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devam Ediyor
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Üretim Mühendisi Arçelik A.Ş.

Çerkezköy Kampüsü Elektrik Motorları ve Kurutma Makinesi Fabrikası

2010-2011
Proje Asistanı İTÜ Yüksek Gerilim Lab. Tübitak Projesi 2011
Arş.Gör. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

09.2011-
AKADEMİK ÇALIŞMALARI
Tezler
Derecesi Konu Yıl
Lisans Mikrodenetleyici Tabanlı RF Haberleşmesi 2010
Yüksek Lisans Darbe Generatörü Veri Alma ve İşleme Yazılımı 2013
Projeler
Projenin Adı  Projedeki Görevi Görev Süresi Yıl
154 kVGeçit İzolatörü Tasarımı Araştırmacı 10 ay 2011-2012
Ulaşım Sistemlerinde Titreşim Tabanlı Elektrik Üretimi (2209-A) Araştırmacı 8 ay 2013-2014
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Dokur E., Kurban M., Wind Speed Potential Analysis Based on Weibull Distribution, Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering ISSN:2147-284X, Vol.3 No.4, , DOI: 10.17694/bajece.72748,2015
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Gökhasan O., Örs O., Dokur E., Kurban M., Ulaşım Sistemlerinde Titreşim Tabanlı Enerji Hasadı ve Uygulamalı Analizi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ISSN: 2148-2330, Cilt:1, Sayı:1, Sayfa 52-58, 2014,
2.  Demiröz E., Kurban M., Dokur E., Güneş Enerji Sistemlerinin Verimlilik Analizi, Bilecik-Kütahya Uygulaması, Journal of Advanced Technology Sciences, ISSN:2147-3455, Cilt:5, Sayı:2, Sayfa 87-100, 2016
Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
1. Dokur E., Ozdemir A., Ilhan S., Simulation-Based Optimum High Voltage  Bushing Design, IEEE PowerTech 2013, 16-20 June, 2013, Grenoble-FRANCE
2.Akıl M., Dokur E., Kurban M. 2014, Güneş Bacası Sistemlerinde Kullanılan Rüzgar Türbinlerinin Karşılaştırmalı Analizi, 2. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknol ojiler Sempozyumu, 18-20 Haziran 2014 Karabük,Türkiye
3. Dokur E., Ozdemir A., Ilhan S., Matlab Gui Based Data Acquisition and Processing of Lightning Impulse Voltages , International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2014), 8-11 September, 2014, Poznan-Poland
4. Demir F., Dokur E., Kurban M., Comparative Economic Analysis of HVDC and HVAC Power Network Interconnection: Turkey-Turkish Republic of Northern Cyprus Analysis, International Multidisciplinary  Congree of Eurasia (IMCOFE 2015),1-5 September,2015 Skopje, Macedonia
5. Dokur E., Kurban M.,  Electrical Field Analysis of Eccentric Axial 220 kV and 380 kV High Voltage Underground Cable,  International Multidisciplinary  Congree of Eurasia (IMCOFE 2015),1-5 September,2015 Skopje, Macedonia
6. Dokur E., Kurban M., Ceyhan S., 2015, Hybrid Model for Short Term Wind Speed Forecasting Using Empirical Mode Decomposition and Artificial Neural Network, International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2015) ,26-28 November 2015, Bursa,Turkey
7. Dokur E., Kurban M., Ceyhan S. 2016,  Wind Speed Modelling Using Inverse Weibull Distribution: A Case Study for Bilecik, Turkey 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16),1-3 September 2016, Konya, Turkey
8. Dokur E., Kurban M., Ceyhan S. 2016,  Emprical Mode Decomposition and Elman-Jordan Neural Networks Based Hybrid Wind Speed Forecasting International Multidisciplinary  Congree of Eurasia (IMCOFE 2016),11-13 July 2016, Odessa, Ukraine
9. Dokur E., Kurban M., 2016,  The Integrated Solar Wall and PV Systems for Energy Based Efficient Building Design, International Multidisciplinary  Congree of Eurasia (IMCOFE 2016),11-13 July 2016, Odessa, Ukraine
10. Dokur E., Kurban M., 2016,  FEMM Based High Voltage Underground Cable Air Gap Effect Analysis  , International Multidisciplinary  Congree of Eurasia (IMCOFE 2016),11-13 July 2016, Odessa, Ukraine
11. Dokur E., Kurban M., 2016,  Calculation of Impulse Voltage Generator System Parameters and PSPICE Analysis   , International Multidisciplinary  Congree of Eurasia (IMCOFE 2016),11-13 July 2016, Odessa, Ukraine
12. Dokur E., Kurban M., Ceyhan S., 2016, Assessment of Wind Speed Forecasting Models for Wind Energy Conversion System , International Confence on Engineering and Natural Science,24-28 May 2016, Sarejevo, Bosnia Herzegovina
13. Dokur E., Kurban M., Ceyhan S., 2016, Wind Speed Modeling Using Two-Parameter Weibull Distribution for Potential Analysis  , International Confence on Engineering and Natural Science,24-28 May 2016, Sarejevo, Bosnia Herzegovina
14. Dokur E., Kurban M., Ceyhan S., 2016, Short Term Forecasting of Wind Speed Using SARIMA Models with Statistical Tests, 8th International Ege Energy Symposıum and Exhibition,11-13 May 2016, Afyon, Turkey
15. Dokur E., Kurban M., Ceyhan S., 2016, Hybrid Forecasting Model for Wind Speed Using Wavelet and Artificial Neural Network, 8th International Ege Energy Symposıum and Exhibition,11-13 May 2016, Afyon, Turkey
16. Dokur E., Kurban M., Karakuzu C., 2016, Artificial Neural Network Models for Different Time Periods of Wind Speed Prediction, The International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS2016),21-22 April 2016, Afyon, Turkey
Ulusal Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
1.Dokur E., Köse N.F., Kurban M., Ozdemir A., Simulation Based Electric Field  Analysis of Line Post Insulator, Electrical, Electronics and Computer Engineering  Symposium ELECO’12, Nov.29-Dec.1 2012, Bursa,(Hava Hattı Mesnet İzolatörü İçin Benzetim Tabanlı Elektrik Alan Dağılımı İncelemesi, Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO 2012, 29 Kasım-2 Aralık 2012,Bursa.
2. Işıksoluğu M., Dokur E. ve Kurban M., 2012. Jeotermal Enerji Santrallerinin TürkiyeAçısından Değerlendirilmesi, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO’12),29 Kasım-2 Aralık 2012,Bursa.
3. Hantekin C., Dokur E. Kurban M. ”Türkiye için Rüzgar ve Katı Atık Depo Gazlı Hibrit Enerji Üretim Sistemleri Yer Durum Tespiti”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 2013, YEKSEM 2013,Kıbrıs
4. Gökhasan O.,  Örs O., Dokur E., Kurban M.,2014. Raylı Sistemlerde Hibrit (Güneş Piezoelektrik) Yapıların Kullanılabilirliğine İlişkin Yeni Bir Yaklaşım”, IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Konfereansı, (UGHEK 2014), Eskişehir, 22-23 Mayıs 2014
5. Dokur E., Kurban M.,2014Enerji Tabanlı Etkin Bina Tasarımında Güneş Duvarlarının Kullanımı, IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Konfereansı, (UGHEK 2014), Eskişehir, 22-23 Mayıs 2014
6. Akıl M., Dokur E., Kurban M.,2014. Güneş Bacalarının Simülasyon Tabanlı 3-Boyutlu Topraklama Sistemi Analizi, IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Konfereansı, (UGHEK 2014), Eskişehir, 22-23 Mayıs 2014
7. Bozkurt H., Dokur E.,Köksal Ç., 2014, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Ertuğrulgazi ve Osmangazi Tünelleri İçin Değerlendirilmesi, 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi (KAUS 2014), 26-28 Mayıs 2014, İstanbul
8. Oguzhan U., Okur İ., Kılıçlı S., Dokur E., Kurban M., 2015, Rüzgar Hızı Kestiriminde Kullanılan Bazı Veri Analiz Yöntemleri Ve Modellerinin Değerlendirilmesi, IV. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu, 15-18 Ocak 2015, Afyon (poster)
9. Örs O. Kurban M. Dokur E., 2015, Piezoelektrik Malzemelerin Kullanım Alanlarına Göre Verimlilik Analizi, Türkiye Elektronik Sanayi ve Elektronik Mühendisliği Kurultayı (TESEM 2015), 22-23 Mayıs 2015, Bursa
10. Çakmak Ç., Kurban M., Dokur E., 2015, Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi, VI. Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi (EVK 2015), 04-06 Haziran2015, Sakarya
11. Dokur E., Kurban M., 2015, Bilecik İli Rüzgar Hızı Potansiyeli Analizi, Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS 2015) 10-12 Eylül 2015, Düzce
12. Demiröz E., Kurban M., Dokur E., Güneş Enerji Sistemlerinin Verimlilik Analizi, Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS 2015) 10-12 Eylül 2015, Düzce
13. Dokur E.,Kurban M., Ceyhan C., Bilecik İli Rüzgar Enerjisi Potansiyel Analizinde Weibull Dağılım Parametrelerini Belirleme Metotlarının Karşılaştırılması, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 2015 (YEKSEM 2015),15-16 Ekim 2015, Adana
14. Köten Ö., Dokur E., Kurban M., 2016, Hibrit (Güneş-Rüzgar) Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi ve Optimizasyonu, V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2016),12-13 Mayıs 2016, Eskişehir
15. Sarı E., Dokur E., Kurban M., 2016, Yazılım Tabanlı Güneş Enerjisi Güç Sistemi Fizibilite Analiz, V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2016),12-13 Mayıs 2016, Eskişehir (Poster)
16. Sarı E., Dokur E., Kurban M., 2016, Lisanssız Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi İçin Yasal Adımlar, V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2016),12-13 Mayıs 2016, Eskişehir (Poster)
ÖDÜLLER
Sakarya Üniversitesi Onur Belgesi (Yatay Geçiş Öncesi)
İstanbul Bahçelievler Lisesi Okul Birinciliği Ödülü
En İyi Sunum Ödülü 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT 2016 )
Genel kategorisine gönderildi | Kişisel Bilgiler için yorumlar kapalı