Derslerim içeriğine geri dön

Uygulamalı Ekonometri

 

Dersin Adı: UYGULAMALI EKONOMETRİ

 

ECTS kredi: 5

II. Yarıyıl Yüksek Lisans Programı

(Seçmeli)

Kodu: İKT512

Ders: 2 saat/hafta

Türkçe

Öğretim üyesi: Dr. Ahmet ÜNLÜ                        E-mail: ahmet.unlu@bilecik.edu.tr

 

Önerilen Kaynaklar:

– Kozhan, Roman (2009), Financial Econometrics – With Eviews, Ventus Publishing ApS.

– Enders, Walter (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, USA.

– Gujarati, Damodar N. (1999), Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen&Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

– Güriş, Selahattin ve Ebru Çağlayan (2000), Ekonometri, DER Yayınevi, İstanbul

– Ertek, Tümay (2005), Ekonometriye Giriş, 2. Baskı, Beta Yay., İstanbul.

– Tarı, Recep (2005), Ekonometri, 3. Baskı, Kocaeli Üniv. Yay. No. 172, İstanbul.

– Sevüktekin, Mustafa (2000), Ekonometrik Model Kurma Teknikleri, VİPAŞ AŞ Yayın, Bursa.

– Özer, Hüseyin (2004), Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller (Teori ve Bir Uygulama), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

– Dönem İçi Konulara Uygun Ekonometrik Uygulama İçeren İktisat Alanında Makale ve Tezler.

Amaç ve Hedefler:Öğrenciye daha önce verilen teorik ekonometri derslerinde anlatılan farklı yöntem ve analizler doğrultusunda yüksek lisans düzeyinde bilimsel çalışma hazırlamaya dayanak oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede farklı ekonometrik yöntemleri kullanan bilimsel çalışmalarda uygulanan yöntemler değerlendirilerek ortak metodolojiler tanımlanacak ve paket programlar yardımıyla uygulamaya zemin hazırlanacaktır. 

Dersin Gerekçesi:

: Ekonometri dersi, iktisat derslerinin uygulanmasında önemli bir destek oluşturmaktadır. Bu bağlamda dersin kendi bilimsel çerçevesi ve jargonu teorik olarak gelişmiştir. Teorik altyapı yanında uygulamayla ilgili destekleyici bir dersin bulunması, bilimsel çalışmalarda kullanılan ekonometri yöntemlerinin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır.

Dersin İçeriği:

 

 

: İktisat ve ekonometri içerikli bilimsel çalışmalarda; Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımı.

English Contents of the Lesson

: In scientific papers with theme of economics and econometrics; Linear regression model, to apply the simple and multiple regression methods, the problems with the data, spesification errors, the problems of parameter determination, non-linear regression, systems of simultaneous equations, the models with limited dependent variables, the models of time series, non stationary series and otocorelation, the use of panel data methods of with cross-country data.  

 

 

Hafta

Konular

1

Ekonometri yazılımları, paket programları ve özellikleri,

2

Doğrusal regresyon modeli uygulamaları,

3

Basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları,

4

 Veri sorunları, küresel olmayan hatalar, parametre belirleme sorunu, model kurma hataları

5

En Küçük Kareler Yöntemi varsayımlarından sapmaların dikkate alındığı çalışmalar (Otokorelasyon, Değişen Varyans vs.)

6

Doğrusal olmayan regresyon,

7

Eşanlı denklem sistemleri,

8

Sınırlı bağımlı değiskenli modeller (Logit ve Probit Modelleri),

9

Zaman serisi modelleri (1. Hft): Durağanlık ve Nedensellik,

10

Zaman serisi modelleri (2. Hft): Durağanlık ve Eşbütünleşme,

11

Durağan olmayan seriler ve otokorelasyon,

12

Panel verilerinin kullanımı (Eşbütünleşmesiz),

13

Panel durağanlık ve eşbütünleşme modelleri,

14

Bilimsel bir çalışmanın oluşturulmasında ekonometrik uygulamanın konumlandırılması, genel değerlendirme ve sonuç. 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>