Derslerim içeriğine geri dön

Ekonometri I

1- Türkiye'ye ait en az 20 gözlem alınarak bu verilerden ekonometrik tahminleme yapılacak. Bu gözlemler tuik, dpt, tcmb ve hazine gibi resmi istatistik yayınlayan resmi web sitelerinden elde edilebilir.

2. Değişkenleri belirledikten sonra değişken değerlerini bulma ve derleme aşamasında bazı istatistik kurumlarından yararlanılabilir. Örneğin

www.tcmb.gov.tr — www.dpt.gov.tr — www.tuik.gov.tr — www.hazine.gov.tr — vs.

Değişkenler belirlendikten ve bu değişkenlere ilişkin değerler (veriler) derlendikten sonra, verileri uygun bir dosya içinde depolama işlemine geçmelisiniz. Bu depolama; excell programı (xls veya xlsx uzantılı) dosyası veya eviews programı dosyası (wf1 uzantılı) ile yapılmalıdır. Veri depolama ilk olarak Excell ile yapılırsa sonrasında eviews programına aktarılmalıdır.

3- İlk olarak hangi değişkenleri (toplam en az 3 adet) belirlediğinizi ve değişkenlerden hangisini bağımlı hangilerini bağımsız olarak seçtiğinizi ayrıntılı olarak anlatınız. Ayrıca bu değişkenleri neden bu şekilde (yani herhanbi bir değişken neden bağımlı oldu veya neden bağımsız değişken oldu) belirlediğinizi ayrıntılı olarak açıklayınız.

Ödevin temel kurgusunu oluşturacağı için önemlidir, es geçilmesi durumunda önemli puan kaybına neden olur. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız Recep Tarı, Ekonometri kitabından 1. bölüm artı model kurmayla ilgili bölüm içeriklerini okuyunuz.

4- Değişkenler belirlendikten sonra ekonometrik model kurma aşamaları (Bkz. Tarı, Ekonometri) dikkate alınarak model tanımlanacak, değişken isimleriyle EKK normal denklemleri belirlenecek ve tahmin süreci işletilecektir.

Tahmin sürecinde orijinal değerler veya ortalamalardan sapmalar yöntemleri kullanılarak tahmin yapılabilir. Tahminleme süreci ya hesap makinesi kullanılarak kağıt ortamı üzerinde ya da excel tablosu yardımıyla gerçekleştirilebilir.

5- İstenilenler:

Model kurgusu tam doğrusal kalıba göre yapılacaktır. Tam doğrusal kalıp ile tahmin yapıldığında orijinal değerler yanında ortalamalardan sapmalar yönteminin de ilave edilmesi tavsiye olunur.

Model kurgusu tam logaritmik kalıba göre yapıldığında ortalamalardan sapmalar yönteminin kullanılmasına gerek yoktur. Yalnızca orijinal değerler yöntemiyle tahmin yeterlidir.

Ln Y = b0 + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + u   veya

Log Y = b0 + b1 Log X1 + b2 Log X2 + u

anakütle regresyon modeli varsayımıyla model parametreleri tahmin edilecektir.

i) Model parametrelerinin tahmini: Kurulan modele göre parametreler tahmin edilecek ve ödevde tahmin süreçleri anlatılacaktır. Parametreler tahmin edilirken şu yöntemler kullanılabilir:

– Yerine koyma veya yoketme yöntemi

– Matris yöntemlerinden, ters matris yöntemi veya Cramer yöntemi.

ii) Modelin hata terimleri kareleri toplamı, modelin varyansı ve st. hatası.

Parametrelerin st. hataları ve t hesap değerleri. t hesap değerleri kullanılarak parametrelerin anlamlılıklarının sınanması.

iii) Parametrelerin güven aralıklarının belirlenmesi. Yorumlanması.

iv) R2 ve F hesap değerlerinin elde edilmesi. Değerlerin yorumlanması.

6- Ödevin puanlandırılmasında bir eksiklikle karşılaşmamak açısından;

Yaklaşık 15 sayfa ödev metin dosyası (word yazı dosyası formatında), ii) Çözümlemeler ve hesaplamalar Excel kullanılarak yapıldıysa xls formatında dosya ve iii) ödev metin dosyası çıktısı mutlaka teslim edilmelidir. Bilgisayar ortamındaki dosyalar (word + excel) önce "sınıf-isim-soyisim" ile klasörlenerek zip formatında sıkıştırılacak ve email ile unluahmet@hotmail.com.tr adresine gönderilecektir.

Yani Ekonometri 1 dersine ilişkin ödev yapan bir öğrenci için "Ekonometri1-Erdem-Cikcikkus" ismiyle klasörleyiniz ve daha sonra sıkıştırıp emaille postalayınız. Özetle klasör içinde word dosyası ve varsa excel dosyası olacaktır. Bir adet ödev çıktısı da elden teslim edilecektir.

7. Ödev final sınavına kadar teslim edilebilir. Puanlama: Final sınavında 11 puan ağırlığa sahiptir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>